Sibiu

PRELUCREAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

STANDARD STUDIO, operator de date cu cracter personal înregistrat sub numărul 25535, vă informează că prelucrează in parte sau in totalitate datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:

 • numele şi prenumele;
 • sexul;
 • porecla/pseudonimul;
 • data şi locul naşterii;
 • cetăţenia;
 • semnătura;
 • telefon/fax;
 • adresa (domiciliu/reşedinţa);
 • imagine;
 • voce;
 • codul numeric personal; şi
 • seria şi numărul actului de identitate/paşaportului,

acestea fiind destinate desfăşurării activităţii STANDARD STUDIO şi, în subsidiar, activităţilor de reclamă, marketing şi publicitate utilizate pentru promovarea activităţii desfăşurate de catre aceasta.

Totodată, STANDARD STUDIO vă aduce la cunoştinţă faptul că, in desfasurarea activitatii, poate transfera în străinătate următoarele date cu caracter personal care vă aparţin:

 • numele şi prenumele;
 • sexul;
 • porecla/pseudonimul;
 • data şi locul naşterii;
 • cetăţenia;
 • adresa (domiciliu/reşedinţa);
 • imagine;
 • voce;
 • codul numeric personal; şi
 • seria şi numărul actului de identitate/paşaportului,

acestea fiind destinate deschiderii conturilor de utilizator în reţeaua informatică securizată şi desfăşurării obiectului de activitate.

Prelucrarea imaginii şi vocii dumneavoastră, precum şi transferarea în străinătate a datelor cu caracter personal care vă aparţin se realizează prin mijloace automatizate, destinate desfăşurării obiectului de activitate stipulat în contract.

STANDARD STUDIO vă informează că locaţia din Bucuresti, bdul Magheru nr. 11, sector 1, unde va veti defasura activitatea este dotată cu un sistem de supraveghere video ce permite prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv a imaginii.

Supravegherea video se realizează în scopul prevenirii şi combaterii săvârşirii infracţiunilor, precum şi pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor din această incintă în care îşi desfăşoară activitatea STANDARD STUDIO

De asemenea, vă informăm că nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal anterior menţionate, acestea fiind necesare desfăşurării activităţii în mod legal la sediul STANDARD STUDIO Cu toate acestea, refuzul dumneavoastră cu privire la transferarea datelor cu caracter personal în străinătate şi la prelucrarea imaginii şi a vocii determină imposibilitatea întocmirii formelor legale de desfăşurare a activităţii şi, implicit, imposibilitatea colaborării cu STANDARD STUDIO

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari persoane juridice din Statele Unite ale Americii şi Cipru, respectiv: STANDARD STUDIOS US, INC. şi STREAMATES LTD. în vederea procesării şi înregistrării în bazele de date ce permit desfăşurarea activităţii.

Aveti dreptul de a cere sa accesati datele dvs. personale ; dreptul de a cere Societatii ca acestea sa fie corectate ; dreptul de a fi sterse de catre Societate ; dreptul de a cere portarea datelor dvs. personale ; dreptul de a limita procesarea datelor dvs. ; dreptul de a refuza procesarea datelor personale. Toate si oricare din aceste drepturi le puteti exercita trimitand o cerere catre Societate la adresa de e-mail gdpr@standardstudio.ro

Aveti de asemenea, dreptul de a inainta orice plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.